لیست قیمت

 

به 5 نفر اول از خریدارنی که تا مورخ 94/4/15نسبت به خرید واحد اقدام نمایند مبلغ 5 میلیون تومان تخفیف تعلق میگیرد. 

متراژ واحد ها : 60 الی 110 متری

 

شرایط فروش نقدی 
هر متر مربع (تومان)وام بانکی (تومان)
1.300.000 35.000.000

 

شرایط فروش اقساطی
تعداد اقساطقیمت هر متر مربع (تومان)وام بانکی (تومان)پیش پرداخت
12 ماهه 1.350.000 35.000.000 10.000.000
24 ماهه 1.420.000 35.000.000 10.000.000
36 ماهه 1.500.000 35.000.000 10.000.000
48 ماهه 1.600.000 35.000.000 10.000.000
60 ماهه 1.700.000 35.000.000 10.000.000