معرفی پروژه مسکونی مشکات

پروژه بزرگ مسکونی مشکات در منطقه آزاد ارس ، بلوار پهلوان صالبی ، واقع در 2 کیلومتری شهر جلفا در حال اجرا است . این پروژه در زمینی بالغ بر 12/000 متر مربع ، جهت احداث مجتمع آپارتمانی به تعداد 252 واحد و از تاریخ 92/11/1 عملیات عمرانی را آغاز کرده است. 

 این پروژه شامل 8 بلوک آپارتمانی که هر کدام دارای 6 طبقه و یک پیلوت بوده که با طبقات 6 واحدی - 5 واحدی و متمایز از همدیگر هستند.


 درصد پیشرفت فاز اول

 فاز اول شامل بلوک های A , B1 , B2 به قرار زیر است .
 

بلوک A با طبقات 6 واحدی و در مجموع 36 واحد

بلوک B1 با طبقات 5 واحدی و در مجموع 30 واحد

بلوک B2 با طبقات 5 واحدی و در مجموع 30 واحد